Đổ trộm phế thải bể phốt: Nguy cơ dịch bệnh

Đổ trộm phế thải bể phốt: Nguy cơ dịch bệnhRate this post Dù biết chất thải hut be phot , thong tac , thong tac cong đặc biệt nguy hại nếu không được xử lý và đã có nhiều vụ việc đổ trộm chất thải bể phốt. nhưng hằng ngày, vẫn có hàng trăm tấn được xả thẳng ra môi trường. […]